KVKK İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Giriş


Flador Global Uluslararası Taşımacılık Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi (“Flador
Global Lojistik”) olarak internet sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerinin gizliliğini
korumayı ilke olarak benimsemiştir. İşbu Gizlilik Politikası, web sitesini ziyaret eden
kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu
açıklamaktadır.
Ayrıca Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun veri sahibi
tarafından nasıl denetlenebileceği ve bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlanabileceği
belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine
uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Flador Global Lojistik
tarafından yerine getirilmektedir.
İşbu Gizlilik Politikası, Flador Global Lojistik sitesinden link verilmiş başka internet
siteleri için geçerli değildir.


2. Kişisel Bilgilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanımı


Flador Global Lojistik internet sitesini ziyaret edenlere ait kişisel veriler, yalnızca bu
kişilerin kendi istekleriyle veri girmesi ya da bu hususta açık rıza vermesi halinde mümkündür.
Veri girilmesi veya bu hususta açık rıza verilmesi, aşağıda belirtilen şartların kabul edildiğini
göstermektedir.
Şirket internet sitesi ziyaret edildiğinde, sistem yönetimi, istatistik ve “back up”
uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularda otomatik olarak depolanacaktır.
Depolanan bu veriler arasında ziyaretçiye ait internet servis sağlayıcısının ismi, bazı
durumlarda IP adresi, web gezgini yazılımının versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim
sistemi, Flador Global Lojistik sitesine yönlendiren internet sitesi ile kullanıcının şirketimize
on-line olarak bildirdiği kişisel veriler bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak bu tür veriler, site
ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi bu çerçevede
kullanılmayacaktır. Bu tür kişisel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilecektir. Flador
Global Lojistik’in bu verileri dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına yönlendirmesi durumunda
verilerin, veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için
gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilecektir.
Flador Global Lojistik, işlenen verilerin ziyaretçinin açık rıza beyannamesinde
belirtilen sınırlamalar dâhilinde kullanacağını, işleme tabi tutacağını veya aktaracağını taahhüt
eder. Söz konusu kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımı, sadece adli ya da idari mercilerce
öngörülmesi halinde söz konusu olacaktır.
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

3. Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi ve İmhası


Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Flador Global Lojistik
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır. Flador Global
Lojistik’in, gerekli hizmeti sunabilmek için kişisel verilere erişimi olan sözleşmesel ortakları,
sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla
kullanmamakla yükümlüdür.
4. Çerezler (Cookies),


Flador Global Lojistik internet sitesi Çerez Politikası hükümleri uygulanacaktır.